uvod historie biografie koncerty foto CD video texty kecarna
 
     
 
11.12.2010 - Klub XT3 Praha - køest našeho prvního CD "Route 66",
které nám pokøtil Marek Vašut.
Fotky:
Kdo pøišel...
Køest CD
Koncert
Návštìva eskymaèky Anuko
Nejmladší fanoušci...
Video:
Køest CD